Technické služby města Kraslic

Technické služby města Kraslic jsou příspěvkovou organizací města. Poskytuje služby v oblasti správy komunikací, odpadového hospodářství, veřejného osvětlení, správy hřbitova a městských sportovišť.

Karta města Kraslice

Struktura společnosti zahrnuje pět středisek:

Komunikace

Středisko má ve správě komunikace, chodníky, parkoviště a veřejné toalety ve městě Kraslice a v přilehlých obcích - Počátky, Kostelní, Čirá, Černá, Mlýnská, Liboc, Sněžná.

Odpady

Shromažďování, sběr, třídění, přeprava, využití a odstraňování domovních a jiných odpadů.

Veřejné osvětlení

Středisko má na starosti provoz, opravy, údržbu, rekonstrukci, modernizaci veřejného osvětlení ve městě Kraslice a v přilehlých obcích: Počátky, Kostelní, Čirá, Černá, Mlýnská, Liboc a Sněžná.

Hřbitovy

TSMK mají ve správě hřbitov v Kraslicích, v Tisové a v Liboci, přičemž na hřbtitovech v Tisové a v Liboci se již nepohřbívá.

Sportoviště

Technické služby mají ve správě nově zřízené hřiště v ul. Palackého, dětské hřiště na Svatavské cestě a mnoho pískovišť pro děti po celém městě.Následující stránka: Komunikace